7 kW pozicionavimo sistema

Sistemos momentinė galia: 0 W

Sistema 2022-01-26 sugeneravo: 15 kWh

Šiame puslapyje galite tiesiogiai matyti 7 kW ir 3 kW galios dviejų ašių pozicionavimo sistemų generuojamos energijos duomenis. Šios pozicionavimo sistemos priklauso 60 kW fotovoltinei saulės elektrinei "Rifas Solar". Visa iš saulės generuojama elektros energija yra tiekiama į elektros skirstomuosius tinklus.

Abi 7 kW ir 3 kW galios dviejų ašių pozicionavimo sistemos suka monokristalinius fotovoltinius modulius saulės judėjimo kryptimi. 7 kW sistemos bendras fotovoltinių modulių plotas yra 50 m2, o 3 kW sistemos – 19 m2. Šios sistemos veikia pagal Green start sukurtą datos ir laiko algoritmą. Žemiau yra pateikiami pozicionavimo sistemų energijos generavimo grafikai. 

Dienos momentinės galios statistika

Sugeneruotos energijos statistika