7 kW pozicionavimo sistema

Sistemos momentinė galia: 950 W

Sistema 2016-10-27 sugeneravo: 3 kWh

Šiame puslapyje galite tiesiogiai matyti 7 kW ir 3 kW galios dviejų ašių pozicionavimo sistemų generuojamos energijos duomenis. Šios pozicionavimo sistemos priklauso 60 kW fotovoltinei saulės elektrinei "Rifas Solar". Visa iš saulės generuojama elektros energija yra tiekiama į elektros skirstomuosius tinklus.

Abi 7 kW ir 3 kW galios dviejų ašių pozicionavimo sistemos suka monokristalinius fotovoltinius modulius saulės judėjimo kryptimi. 7 kW sistemos bendras fotovoltinių modulių plotas yra 50 m2, o 3 kW sistemos – 19 m2. Šios sistemos veikia pagal Green start sukurtą datos ir laiko algoritmą. Žemiau yra pateikiami pozicionavimo sistemų energijos generavimo grafikai. 

Dienos momentinės galios statistika

Sugeneruotos energijos statistika

Iš viso sugeneruota per šį laikotarpį: 57898.04 kWh